Handige checklist voor je eigen teksten

Verstuur jij geregeld nieuwsbrieven en publiceer jij blogs en artikelen? Onderhoud jij je eigen website? En is er iemand die jouw teksten checkt op schrijf- en taalfouten voordat je op ’zenden’ of ’publiceren’ klikt? Nee? Dan is de kans groot dat er nog foutjes in staan.

Ik kom geregeld schrijffouten tegen in blogs, nieuwsbrieven en op websites. Heel begrijpelijk, want een foutje is snel gemaakt en je wordt soms zelf een beetje blind voor je eigen teksten. Maar het is jammer als je daardoor een onprofessionele indruk maakt en jouw lezers vervolgens afhaken. Als je ervoor kiest je eigen eindredactie te doen, dan kan deze checklist helpen om jouw teksten professioneel en goed leesbaar te laten zijn.

Checklist voor goede teksten
✓ Oprolbaar
Een artikel of webtekst dient ‘oprolbaar’ te zijn. Dit houdt in dat de eerste alinea de belangrijkste informatie bevat en de laatste alinea de minst belangrijke informatie.

✓ Minder is meer
Houd het kort en bondig en maak je tekst niet langer dan nodig. Hoe langer het verhaal, hoe hoger de drempel om het te gaan lezen. Artikelen en webteksten zijn zelden langer dan één A4-tje. Hanteer zo veel mogelijk de stelregel van 500-700 woorden.

✓ Maak het persoonlijk
Gebruik geen ‘men’ maar spreek de lezer aan met ‘jij’. Verwijs naar jezelf of je bedrijf met ‘ik’ of ‘wij’ (nooit: ‘de auteur vindt’, of ‘ondergetekende is van mening’). Een combinatie van zakelijke informatie en persoonlijke toevoegingen leest prettig. Gebruik bijvoorbeeld quotes van betrokken personen om je verhaal iets levendiger te maken.

✓ Schrijven is schrappen
Voorkom in je teksten dubbele informatie en ‘tussenwoordjes’ (zoals ook, dus, toch, dan) die niet functioneel zijn. Lees, pas na het schrijven, je tekst nog eens door en schrap overbodigheden.

✓ Tussenkoppen
Het is belangrijk dat je de tekst overzichtelijk maakt voor de lezer. Je doet dit vooral door tussenkoppen op te nemen. Maak deze vetgedrukt, dan vallen ze goed op. Met tussenkoppen help je de lezer ook om de tekst snel te scannen.

✓ Voorkom veelvuldige herhaling van bepaalde woorden
Zoek naar synoniemen of gebruik verwijzingen. Het leest heel hinderlijk als je in een alinea zes keer hetzelfde woord tegenkomt.

✓ Actieve zinnen
Gebruik in je schrijfstijl zoveel mogelijk de actieve vorm en schrijf in de tegenwoordige tijd. Om de leesbaarheid en levendigheid van teksten te bevorderen, heeft actief taalgebruik (ook wel de bedrijvende vorm genoemd) de voorkeur boven passief taalgebruik (de lijdende vorm). Kenmerkend voor passieve zinnen is het overvloedig gebruik van hulpwerkwoorden zoals zullen en willen.

✓ Cijfers
Schrijf cijfers t/m twintig voluit, tenzij het een artikel betreft waarin veel cijfermatige informatie wordt gegeven en/of het functioneel is. Indien een zin met een cijfer begint, schrijf je het daaropvolgende woord met een hoofdletter. Bijv: 10 Tips om…

✓ Vermijd ‘moeten’
Moeten is een beperkend werkwoord waar veel mensen geïrriteerd door raken. Dat komt doordat dit woord geen keuzevrijheid geeft. Vervang moeten zo veel mogelijk door ‘kunnen’ of ‘willen’. Ervaar maar eens hoe anders dat voor jezelf voelt (minder dwingend) en op de ander overkomt.

✓ Grammatica
Grammaticaal gezien loopt een zin het prettigst als je eerst de persoonsvorm en daarna het voltooid deelwoord noemt. Dus: …omdat hij altijd wordt gevolgd (i.p.v. gevolgd wordt).

Spelling
Bij twijfel over spelling: raadpleeg de deskundigen. Je kunt een eindredacteur inhuren om al jouw teksten te checken op spel- en typefoutjes of misschien is er een perfectionist met gevoel voor taal in jouw vriendenkring? Vraag om hulp, want voor veel foutjes ben je blind geworden of misschien is taal wel niet zo jouw ding.

Schrijftrainingen
Wil jij schrijven vanuit je hart? Om jezelf en je bedrijf op authentieke, begrijpelijke en toegankelijke wijze te etaleren? Om daar woorden aan te geven, zodat het klopt bij wie jij bent, bij jouw gave? Volg dan zo’n verrukkelijke schrijftraining. Een cadeautje aan jezelf. Jouw teksten gaan voor je werken. 

0 thoughts on “Handige checklist voor je eigen teksten”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: