Wie vrede kent, vrede brengt

Geweldloze communicatie is een vak, of minstens een vaardigheid die iedereen kan leren. Het vraagt bewustzijn en toewijding, net als het leren van alle nieuwe vaardigheden van sport tot kunst en van vreemde talen tot ambachten. Mindfulness, compassie en geweldloze communicatie leiden – volgens de laatste wetenschappelijke inzichten – tot een beter zelfbeeld, verbeterde leerprestaties in het onderwijs en meer wederzijds begrip tussen mensen. Van een vrede-onderzoeker leerde ik dat vrede in de wereld niet bij de grote leiders en overheden begint, maar bij mij en bij jou. 

Toen ik besloot mindfulness training te volgen en ook trainer te worden, dacht ik niet aan vrede, maar verlangde ik naar het gevoel van meer rust in mezelf. Ik verwachtte vrede niet, maar gek genoeg was de eerste merkbare verandering te zien in mijn communicatie naar anderen; ik reageerde zachter en minder oordelend op prikkels om me heen, tegenvallers of provocatie van anderen. Door meditatie, verdieping in zen-boeddhisme en het doorgeven van mindfulness aan anderen begon ik vreedzamer te denken en communiceren, makkelijker zaken los te laten, minder mijn gelijk te halen. Ik ben veel bewuster van mijn oordeel en het wel of niet uiten daarvan.

Vrede in 100 pagina’s
David van Reybrock & Thomas D’ansenbourg schreven samen en beknopt boekje over vrede en het belang van geweldloze communicatie in de huidige wereld vol met polarisatie, angstcultuur, onrust en haat. Vrede kun je leren geeft in 100 pagina’s een helder beeld van de rol van mindfulness, meditatie en compassie als een onmisbare positieve schakel in het beoefenen van vrede op individueel niveau, in onze binnenwereld. 

“Niemand wordt geboren met haat”
– Nelson Mandela

Er is helaas geen ministerie voor vrede
Om in vrede te kunnen leven met en in onszelf, ondanks tegenslagen, diverse meningen en frustratie, is een kwestie van mentale hygiëne en hoort thuis in onze alledaagse routines, net als tandenpoetsen en je afwas doen. We zijn zo gericht op lichamelijke schoonheid, hygiëne en gezondheidsrituelen, maar verwaarlozen vrede. Er is geen ministerie, organisatie en programma dat gericht is op bevordering van vrede.

Wat zou er gebeuren als we training zouden volgen in vrede?
Social media en andere kanalen zijn veelal podia geworden voor polarisatie, oordelen en zaaien van verbaal geweld, maar er zijn geen budgetten en onderzoekssubsidies voor vrede. In militaire dienst leren mannen en vrouwen geweld te gebruiken en oorlog te voeren. Wat zou er gebeuren als kinderen op school, tieners en volwassenen een paar maanden training zouden volgen in vrede?

Door innerlijke vrede te stimuleren die onafhankelijk is van externe omstandigheden, kunnen jij en ik een wezenlijke bijdrage leveren aan gemeenschappelijke uiterlijke vrede. Als jij vrede onder de knie krijgt, werkt het aanstekelijk en kan er het ripple-effect ontstaan.

Mindfulness bevordert geweldloze communicatie
Inmiddels staat vast dat dagelijks mediteren positief en bevorderlijk is voor je sociaal gedrag, welbevinden, mildheid en geduld, compassie en altruïsme. Het vermindert slapeloosheid en piekeren, stress, onzekerheid en angst. Het verbetert je focus, veerkracht, zelfbeeld en -respect, innerlijke rust en mededogen – voor jezelf en voor anderen. Het bevordert geweldloze communicatie en daarmee ook vrede: thuis en op het werk, in het onderwijs, op straat en in de maatschappij.

Jij kunt de wereld mooier maken
Mindfulness, meditatie, compassie en minder oordelend, geweldloos communiceren zijn enorm effectieve en invloedrijke gereedschappen om vreedzaam te leven, vrede uit te stralen en de wereld vanuit jezelf iets mooier en veiliger te maken. Als je aan mindfulness training hebt gedacht en de eenvoudige, krachtige kunst van meditatie wilt leren toepassen, wees welkom. Ik merk dat mijn cliënten één voor één rustiger, geduldiger, liefdevoller en bewuster worden. Wie wil dat nu niet, als het zo eenvoudig is en al in enkele maanden haalbaar?

Je kunt aan vrede werken op vier terreinen: 

 1. Zelfkennis verwerven
  – vreedzaam met jezelf leven
  – zelfrespect en emotionele intelligentie voeden
  – koesteren van je aangeboren vermogen tot dankbaarheid 
 2. Je beter uitdrukken: 
  – milder en oprechter
  – zoekend naar win-win situaties in plaats van win-lose of lose-lose
  – conflicten accepteren en waar mogelijk constructief oplossen 
   leren rouwen, loslaten en positieve keuzes maken
 3. Meer empathie voor de ander tonen: 
  – luisteren met aandacht
  – respect ontwikkelen
  – verdraagzaam zijn
  – empathie en relatie voorrang geven op het resultaat 
 4. Betere verhouding tot het leven:
  – rust brengen in je relatie tot tijd, tijd als vriend zien 
  – je inspiratie, creativiteit en verbeeldingskracht koesteren
  – flexibel zijn en in staat om jezelf, je patronen en valkuilen te vernieuwen en om te buigen 

Vrede vraagt wil, een innerlijk besluit en intrinsieke motivatie. Het gaat stap voor stap; het heeft tijd, inzet, soms doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, een open houding nodig en het zien van mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Wij hebben allemaal het vermogen voor mededogen, en het is aan ons om dat verder te ontwikkelen. 

“Mededogen is geen deugd, maar een keuze. 
Het is niet iets wat we al dan niet hebben, 
maar iets wat we besluiten te betonen.”
– Brené brown

Tot slot een kleine opdracht
Stel jezelf een paar eenvoudige vragen en zoek ook naar het antwoord in jezelf:

 • wat voel ik als iemand op een bepaalde manier tegen mij spreekt?
 • waarom ergert de taal van een bepaalde collega of familielid mij?
 • waarom doen de e-mails of berichten van die bepaalde vriend(in) mij zo’n plezier?

-> Word bewust van wat je voelt en van je eigen behoeftes, en daarna van de behoeftes van anderen om je heen.

Een eenvoudig en waardevol anker van vrede
Mijn wens is dat je trouw blijft aan jezelf, vreugde zoekt in het leven en geniet van de schoonheid om je heen, zowel in de natuur en cultuur, en de mensen oprecht ontmoet en ziet zoals ze zijn. Ik hoop dat je leert of blijft mediteren – als je daar al bekend en vertrouwd mee bent – omdat dat het eenvoudig en waardevol anker van vrede is. 

0 thoughts on “Wie vrede kent, vrede brengt”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: