De betekenis van terugkerende en voorspellende dromen

Als kind had ik het nodig om te weten wat er in mijn omgeving gebeurde. Mijn voelsprieten stonden gericht naar de buitenwereld. In het kindertehuis waar ik woonde voelde ik de eenzaamheid van de andere kinderen en het bijbehorende verdriet. In het witte ijzeren bedje naast mij lag een meisje van drie jaar te huilen. Ik stak mijn handje door de tralies om haar te aaien en te troosten. Wanneer de zuster dit zag, kreeg ik voor straf een bedje aan de andere kant van de zaal. Dit meisje was mijn spiegelbeeld, ik troostte op die manier mijzelf.

Voelen op afstand
Afstand maakt niet uit, ik kon haar evengoed voelen en troostrijke gedachten sturen. Ik groeide op bij verschillende mensen en vond het heel gewoon dat ik wist en voelde wat ze dachten. Hier kon ik op inspelen voor zover je dit als kind kunt.

Voorspellende dromen
Later werd ik mij bewust van mijn voorspellende dromen. Vaak heb ik ze weggedrukt als zijnde niet waar. Er zijn veel verschillende soorten dromen die je kunt hebben. Dromen hebben een functie.

Toen kwamen de nachtmerries
Vanaf het moment dat ik voor mezelf kon zorgen en niet meer afhankelijk was van anderen, kwamen bij mij de nachtmerries. Ik raakte geheel overstuur als het verleden zich aan me opdrong. Gevoelens van machteloosheid en gevaar overspoelden me. Datgene wat ik overdag kon wegstoppen lukte niet wanneer het donker werd. Badend in het zweet sloeg ik om me heen en riep ik dat hij van me af moest blijven. Gelukkig was het maar een droom. Ik ging mijn verhaal delen met een aantal mensen die ik vertrouwde. Beetje bij beetje trad ik ermee naar buiten, maar ik maakte het nog steeds mooier dan het was. Het hielp me wel om de nachtmerries in al hun heftigheid los te laten. 

Wat is de betekenis van terugkerende dromen?
 Terugkerende dromen zijn een teken dat ik de boodschap nog niet had begrepen. Energie zoekt de makkelijkste weg en komt bij mij in een droom terug, net zolang totdat ik de boodschap heb begrepen en er iets mee doe. Ik heb dit met verschillende thema’s ervaren. Wanneer ik het een plek heb gegeven met de daarbij behorende verwerking, verdwijnt de droom.  Deze verwerking is belangrijk, omdat dromen ook energie zijn en opgepikt kunnen worden door je omgeving.

We gingen de droom veranderen
Zo droomde ik op Vlieland dat mijn jongste zoon in de haven viel en ik hem niet kon redden. Deze droom kwam een aantal keer voor. Midden in de nacht gilde mijn zoon en ik rende geschrokken naar hem toe. Hij had gedroomd dat hij in het water viel en ik hem niet kon redden. Dit bracht bij mij een schok teweeg. Ik sprak met hem af dat we beiden de droom gingen veranderen. ‘Wanneer je in het water bent, dan geef ik je een vlot waar je op kunt kruipen en dan sta je weer op de kade.’
Zo gezegd, zo gedaan. De droom is bij ons allebei nooit meer teruggekomen.

Waar gaan mijn voorspellende dromen over?
Mijn voorspellende dromen zijn lastig, omdat ik niet weet wat ik ermee moet. Ik droomde over miskramen bij andere mensen. Ik duwde het ergens ver weg en veroordeelde mezelf. Het bleek helaas altijd te kloppen. Zo ook bij mijn vriendin die zwanger was van haar derde kindje. Ik droomde dat het doodgeboren werd. Misselijk werd ik ervan, de angst sloeg me om het hart. Helaas gebeurde het zoals in mijn droom, ik voelde me schuldig. Had ik er iets aan kunnen veranderen door mijn droom aan haar te vertellen? Later hebben we hierover gesproken. Op dat moment komen met zo’n boodschap terwijl er niets aan de hand leek te zijn, vond ik niet menselijk. Ik had nog niet voldoende vertrouwen in mijzelf. Dit kwam later pas.

Dromen met boodschappen
Door de tijd heen kreeg ik veel dromen met boodschappen. Zo droom ik wanneer iemand uit mijn omgeving gaat sterven. Ik krijg het scenario te zien. Heel helder komen de beelden en boodschappen. Daar waar de ziel naartoe gaat is er een voorbereiding gaande. Bij de voorbereiding op aarde mag ik een stuk bewustzijn aanbrengen bij diegene die het betreft. Door hier op een afgestemde manier over te praten, kun je stukken zoals angst of onafgemaakte zaken alsnog een plekje geven. 

Wanneer ik droom, slaapt mijn ego
Wanneer ik een workshop geef, bijvoorbeeld De helende kracht van het medicijnwiel, droom ik hierover. Het is heel helder wat een thema is van de komende groep. Dit is bij iedere groep weer anders. Dit is ook direct verbonden met het bewustzijn van de deelnemers. Wanneer de inschrijvingen komen, richt zich dit nog meer. Zo kan ik met behulp van deze inzichten de deelnemers heel gericht helpen om ze een stap verder te brengen naar heelwording.

Dit maakt me een dankbaar en bevlogen mens. Voor de komende workshop nodig ik een aantal mensen uit, buiten de mensen die zich al hebben opgegeven. Dit doe ik, omdat dit mij wordt ingegeven. Uiteraard is het aan eenieder of ze hierop ingaan of niet. Tot nu toe gebeurt dit omdat ze het van binnenuit voelen. En deze roep voelen vanuit het hart is het allerbelangrijkste. Dit is voorbij het ego, het heeft te maken met bewustwording dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat we elkaar helpen herinneren wie we zijn met alle mogelijkheden. Voorbij de pijnlijke ervaringen die we allemaal in ons leven tegenkomen.

De aan- en uitknop vinden
Bij het begeleiden van mensen in mijn praktijk zet ik de knop aan. Zo kan ik heel doelgericht werken. Waar de diepste pijnen zitten voel ik onmiddellijk. Aan mij de taak om niet in te vullen en te sturen. Het moet uit de mens zelf komen, ze moeten het zelf gaan voelen. Vanuit bewustwording kan er heling plaatsvinden. Wanneer de sessie is afgerond, pak ik de uitknop. Wanneer ik dit niet doe, blijf ik alles van mijn omgeving voelen en vervloei ik met de energie. Dit is heel vermoeiend en dus niet wenselijk. Zeker wanneer je gevoelig bent, is het belangrijk om dit te herkennen en hier actie op te ondernemen. Ik ben blij met mijn dromen en helder voelend vermogen. Tot nu toe heeft het voor mijzelf en de ander veel gebracht. Het maakt me een dankbaar mens. Vanuit mijn dromen durf ik te handelen.

Hoe ga jij om met je gevoeligheid?
Wanneer het bovenstaande vragen oproept, voel je dan vrij om contact met me op te nemen. Ik bied je een gratis gesprek aan van 30 minuten. Ik kijk uit naar het contact met jou.