Achter iedere pijn zit een verhaal

Wie ben ik? Mag ik wel bestaan? Iets in mij weet dat het niet klopt, maar toch….  Ik voel me vies en schaam me. Er wordt me verteld dat ik schuldig ben. Buurmeisjes mogen niet meer komen spelen. 50 Jaar later hoor ik van deze buurvrouw dat haar dochters niet meer mochten komen. Dit omdat ze hun broekje uit moesten doen van mijn pleegvader. Wat er verder met mij gebeurde was minder belangrijk. Er werd niet over gesproken. Nu kijkt ze me aan met tranen in haar ogen. “Ik heb er niet bij stilgestaan wat er met jou gebeurde. Het spijt me.” 

Lieve tante Nel, ik heb er begrip voor. Ik pak haar hand en troost haar. Toch was het zo fijn geweest wanneer iemand mij in bescherming had genomen.

Grote gevolgen
Dit heeft grote gevolgen voor mijn ontwikkeling. Ik ga weg van mijn gevoel, leef met mijn hoofd in de wolken en creëer een wereld naar mijn eigen zin. Een fantasie, een verhaal ontspruit uit mijn brein. Ook al wist ik niet wat dit betekende, ik voelde in al mijn cellen dat ik hierover niet mocht praten. Dit gaat verder dan de dreiging om teruggestuurd te worden naar het kindertehuis. Het zit diep in mijn systeem: eerbied voor je vader en moeder c.q. je verzorgers. Ik voelde me schuldig. Pas toen ik deze schuld in twijfel kon zetten, kwamen de gevoelens. Toen pas kon ik voelen dat ik buiten mijn eigen schuld misbruikt was. Ook in mensen om mij heen leefde de inprenting; eer je vader en moeder c.q. verzorger. Het hele opvoedsysteem is hierop gebaseerd. Zodra ze het op moeten nemen voor het kwetsbare kind lopen ze blindelings in de val die in hun eigen kindertijd is ontstaan. Ze voldoen aan de meestal onuitgesproken verlangens en belangen van de ouders.

De omgevingsinvloeden zijn sterk
We zijn allen min of meer beschadigd. Vandaag gaf ik een workshop over de energie van onze voorouders en het effect ervan in het hier en nu. Opvallend is dat er bij alle vrouwen een stuk misbruik naar voren kwam. Misbruik heeft vele gradaties, variërend van een ongewenste aanraking, een uitspraak of blik, tot een diepe ervaring van intimidatie. Het vertrouwen in mensen, zowel mannen als vrouwen, is geschaad. Depressiviteit, gevoelens van machteloosheid en suïcidale gedachten komen veel voor bij incestslachtoffers. Dit kan allerlei klachten veroorzaken, zoals vage buikpijn, menstruatieklachten, pijn in de bovenbenen, maar ook hyperventilatie en verhoogde neiging tot braken.

Afstand van je lijf
Over het algemeen zie ik in mijn praktijk dat vrouwen en mannen, die met dit thema te maken hebben, zich moeilijk kunnen verbinden met het hier en nu. Ze nemen afstand van hun lijf om dit maar niet te hoeven voelen. De cellen in ons lichaam hebben een herinnering. Ze vergeten nooit en vragen om heling.

De narcistische trekken van ouders die zich hieraan schuldig maken, hebben we niet door. Als kind probeer je trouw te blijven aan je ouders/verzorgers. Trouw blijven aan jezelf bestaat nog niet. Vergeet het verleden. Het heeft geen zin om over het verleden te praten, laat staan dit nog te voelen. Er wordt al snel gezegd dat bepaald gedrag in je genen zit of misschien zit er een genetische afwijking in ons systeem. Wat is de erfelijke aanleg en wat heeft de opvoeding voor invloed? Wanneer je niet weet waar je vandaan komt, je wortels niet kent, vervalt het eerste. Men wil graag geloven dat psychisch lijden van volwassenen genetisch is bepaald, en daarmee niets te maken heeft met beschadiging uit de kindertijd.

Heling
Een uitspraak die hier bijvoorbeeld bij hoort is: ‘Ik ben nu eenmaal zo’. Of is het zo dat je ervaringen je hebben gevormd? Wanneer je inzicht krijgt in deze zaken kan er een doorbraak komen die tot heling leidt. Het begint met de bewustwording, pas dan kun je gevoelens omzetten. De emotionele lading kan eraf. Het blijkt steeds meer; hoe hardnekkiger de klachten, des te vroeger en ernstiger de ervaringen waren in de kindertijd.

Wat kun je doen?
Ik heb mijn eigen technieken ontwikkeld, afgestemd op de persoon om hier bewustzijn en heling op te geven. Het belastende deel los te laten en je vrij te maken van schuld en schaamte. Openheid in zaken is belangrijk, dit geeft ruimte, zodat je weer vrijuit kunt ademen en contact kunt maken met je lijf. Emoties toelaten en de disbalans in je lijf loslaten. Massage kan helpen om het contact met je lichaam te voelen. Bachbloesemremedies kunnen je ondersteunen bij dit kwetsbare proces. Het helpt je weer terug te komen bij jezelf en het gekwetste kind in jezelf te helen.

Wat levert het je op?
Vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat dit je levensenergie en vreugde weer terug kan geven. Dat je weer verbonden bent met je eigen kwaliteiten. Het geeft je daadkracht en het vertrouwen in jezelf en de wereld wordt hersteld. Vandaaruit kun je je leven vieren en zijn wie je werkelijk bent.

Dit is iets wat ik iedereen gun. Met compassie begeleid ik mensen in mijn praktijk. Van mijn eigen kwetsuur heb ik mijn kracht gemaakt. Mocht het bovenstaande iets in je losmaken en vragen oproepen, voel je dan vrij om contact met me op te nemen via de mail, annatouw@gmail.com. Ik bied je een gratis Skypegesprek aan van 30 minuten, ik hoor graag jouw ervaringen. Dan kunnen we kijken naar de invloed van deze ervaring in het hier en nu.

7 thoughts on “Achter iedere pijn zit een verhaal”
  1. Wat schrijf je elke keer toch krachtig en toegankelijk over de grote en pijnlijke onderwerpen van het leven. De 1e alinea zo pijnlijk raak.

    1. Dank je Saskia. Zo wordt dit onderwerp ook meer bespreekbaar. Ogenschijnlijk is het al heel bespreekbaar.

      Toch is er nog zoveel verborgen pijn. Openheid in zaken, dus ook mijn zaken. Van kwetsuur naar kracht.

  2. Anna wat raakt jouw verhaal mij. Niemand die jou in bescherming nam. Wat een krachtig en bijzonder mens ben jij geworden. En wat mooi dat je jouw kracht nu inzet om anderen te helpen.

    1. Dat is mijn grote passie, terug naar eigen kracht en kwaliteiten. Zo kunnen we het verschil maken op de aarde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: