8 Krachtige tips voor een goed gesprek

Hoe kun je tijdens een gesprek de ander in zijn waarde laten? Door op een oordeelloze manier te communiceren en door het stellen van open vragen. Zelfs professionele vragenstellers – zoals coaches, therapeuten, interviewers – stappen nog regelmatig in deze taalvalkuil. Daarom deze 5 praktische tips om een goed gesprek te voeren.

Open vragen zijn essentieel als je iemand wilt coachen, begeleiden, helpen of ondersteunen. Toch zijn we vaak geneigd om in te vullen voor de ander, om het over onszelf te hebben of op onszelf te betrekken en om vooroordelen te hebben. Als je oprecht geïnteresseerd bent in de ander en als je de belevingswereld van je gesprekspartner beter wilt begrijpen, stel je zo veel mogelijk open vragen, ben je een OEN, laat je OMA thuis, gebruik je LSD en smeer je NIVEA. Een handig ezelsbruggetje dat 5 praktische tips bevat om beter te verbinden met je gesprekspartner. En om de ander in zijn waarde te laten.

1. Stel open vragen
‘Ga je nu al weg?’ Het lijkt een open vraag, toch is het een gesloten vraag, want je kunt alleen met ja of nee antwoorden. En er zit een veronderstelling in; je hebt voor de ander al ingevuld dat hij weggaat, en te vroeg naar jouw zin. Wil jij meer informatie over een persoon en de ander begrijpen, stel dan open vragen. Alleen dan krijg je open antwoorden. Soms is het antwoord vaag, dan dien je een open vervolgvraag te stellen. Er gewoon mee doorgaan totdat je tot de kern komt. Wees je dus heel bewust als je jezelf een vraag hoort stellen (check: is deze vraag open of gesloten?).

2. Wees een OEN
(Open, Eerlijk en Nieuwsgierig)
Door objectief waar te nemen wat jouw gesprekspartner je vertelt. Als je de ander niet goed begrijpt, wees dan eerlijk door dit te benoemen. Ook als je bepaalde stroefheid of een nare sfeer constateert, geef dit dan eerlijk en open aan. Dan creëer je vanzelf betere communicatie en is er meer ruimte voor verbinding. Door nieuwsgierig te zijn en door te vragen, kom je meer te weten over de belevingswereld van de ander.

3. Laat OMA thuis
(Opvattingen, Meningen en Adviezen)
We hebben allemaal onze eigen OMA’s, maar probeer deze te parkeren. Ze komen namelijk vanuit jouw eigen referentiekader en kunnen het gesprek behoorlijk belemmeren. Objectief luisteren, zonder invullen en zonder oordeel is het allerbelangrijkste om de ander in zijn waarde te laten.

4. Gebruik LSD
(Luisteren, Samenvatten, Doorvragen)
Hiermee toon je aan dat je oprecht aandachtig bent. Dat je echt geïnteresseerd bent in je gesprekspartner. Bewust luisteren is voor veel mensen nog een hele kunst, omdat je eigen gedachten flink met je aan de haal gaan. Bewust luisteren vergt oefening. Door LSD toe te passen, bekwaam je jezelf steeds meer in het voeren van verbindende gesprekken. Je non-verbale communicatie, je lichaamstaal, is hierbij ook van belang: kijk de ander aan, knik en neem een actieve (luister)houding aan.

Door jullie gesprek samen te vatten help je om de gedachten van je gesprekspartner te ordenen. Noem alle feiten, gebeurtenissen, acties en gevoelens en check even of je het zo goed hebt samengevat.

Doorvragen doe je om nog meer op te helderen. Als iemand vaag is in zijn taalgebruik, vraag dan: Wat bedoel je met…? Doorvragen is ook van belang als iemand generaliseert, dus woorden gebruikt zoals: altijd, nooit, niemand, iedereen. Door alleen al te vragen: Altijd? Niemand? Dan realiseert je gesprekspartner zich meteen dat hij ‘overdrijft’ en zal hij zich nuanceren.

5. Smeer NIVEA
(Niet Invullen Voor Een Ander)
Deze valkuil stappen we vaak in bij gesprekspartners die we al heel goed kennen. Als je de zin van je gesprekspartner afmaakt, of heel stellig verwoordt wat de ander misschien wil gaan zeggen of bedoelt, dan zit jouw referentiekader weer in de weg. Dan ben je voor de ander aan het invullen terwijl hij wellicht iets heel anders bedoelt! Jouw invulling hoeft helemaal niet de juiste te zijn. En als je iets verkeerd invult voor een ander kan dat een negatief effect hebben. Met het stellen van open vragen pas je direct de NIVEA-regel toe.

Je zult merken dat je veel meer informatie krijgt, oordeelloos blijft en minder invulgedrag vertoont als je oefent met het stellen van open vragen, een OEN zijn, OMA thuis te laten, LSD te gebruiken en je in te smeren met NIVEA.

Schrijfschool
Wil jij schrijven vanuit je hart? Om jezelf en je bedrijf op authentieke, begrijpelijke en toegankelijke wijze te etaleren? Om daar woorden aan te geven, zodat het klopt bij wie jij bent, bij jouw gave? Kom dan naar een schrijftraining. Een cadeautje aan jezelf. Jouw teksten gaan voor je werken. 

0 thoughts on “8 Krachtige tips voor een goed gesprek”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: