7 Stappen van familieopstellingen

Paula weet niet meer hoe het verder moet met haar dochter die zo’n ontzettend lastige puber is. Voortdurend zijn er conflicten die onoplosbaar lijken. Telkens vraagt Paula zich af: kan ik het anders doen? Ze wil zo graag een ideale moeder zijn. Omdat haar moeder is overleden toen ze nog jong was, heeft ze het gevoel dat ze geen voorbeeld heeft. Ten diepste gaat haar vraag over mogen blijven als ze geen perfecte moeder is.

Imperfectie is juist interessant
 In de opstelling staan representanten voor haar man, haar dode moeder en haar eigen imperfectie. Paula doet haar uiterste best om haar imperfectie niet te hoeven zien. De representant voor haar man, die schuin achter haar staat, vindt imperfectie juist heel erg interessant en aantrekkelijk, hij flirt er zelfs mee. Op een gegeven moment steekt hij over om naast de representant voor imperfectie te gaan staan. Paula wil weg, ze wil er niets mee te maken hebben. De representant voor imperfectie begint te huilen.

Je bent precies goed zoals je bent
Achter Paula staat de representant voor haar moeder. Paula kan haar niet zien en al helemaal niet voelen. De begeleider vraagt haar om zich om te draaien en haar moeder aan te kijken. Dat lukt heel langzaam en met veel pijn en moeite. Moeder houdt haar handen uitnodigend open. Het lijkt uren te duren voordat Paula haar handen in de handen van haar moeder kan leggen. De representant van moeder zegt: ‘Het leven is niet perfect, dat weten jij en ik maar al te goed. Voor mij ben jij de mooiste dochter die ik heb, precies goed zoals je bent. En ik zie je, elke dag. Over je schouder kijk ik met je mee. Kijk eens wie er voor je staan? Zie je hoe prachtig dat is?’

Moeder als ruggensteun
Paula kijkt naar de representanten voor haar man en haar huilende imperfectie. Imperfectie zegt: ‘Ik ben niet zo zwart als jij denkt.’ De moeder van Paula staat achter haar rug, ze houdt haar dochter vast. Paula kan haar warmte voelen. Met haar moeder als ruggensteun kan ze onder ogen zien dat imperfectie erbij hoort. Dat ze het ook mis mag hebben bij de opvoeding van haar dochter. Dat er dan niets onherroepelijks gebeurt.

Familieopstellingen
Bert Hellinger is één van de grondleggers van familieopstellingen. In zijn therapeutisch werk heeft hij laten zien hoe kinderen verstrikt kunnen raken in hun families van herkomst. Uit liefde en loyaliteit dragen zij soms wat niet van hen is. Hellinger ontwikkelde ‘wordings (korte zinnen) die cliënten uitspreken als zij zich na een opstelling bewust zijn van hun eigen plek. 

Werken met representanten voor familieleden geeft extra informatie door de ervaringen van de representanten. Zij vertonen vaak een treffende gelijkenis met degenen voor wie zij in het veld staan.

Hoe gaat een familieopstelling in zijn werk? De 7 stappen

  • Een begeleider van familieopstellingen werkt meestal met groepen. 
  • Je brengt een vraag in op identiteitsniveau en kiest uit de groep, met wie je de opstelling doet, representanten voor je vader, je moeder, broer(s), zus(sen) en eventueel andere belangrijke familieleden. Deze representanten weten niets van jouw gezin van herkomst. 
  • Je zet hen fysiek neer in de ruimte, op een plek die volgens jou klopt. Je kiest een representant voor jezelf, zodat je kunt kijken naar de dynamiek in jouw familie. Later kun je zelf in de opstelling plaatsnemen, de begeleider kiest daarvoor het geschikte moment. 
  • De begeleider neemt waar en stelt vragen aan de representanten. De representanten vertellen wat zij ervaren op de plek waar ze staan. Zij kunnen soms sterke emoties voelen, zoals boosheid of verdriet. 
  • De begeleider vraagt de representanten een beweging te maken naar een plek waar zij zich beter voelen. 
  • Door te kijken naar deze ‘bewegende foto’ en er op een gegeven moment zelf in te stappen, krijg je inzicht in wat er op onbewust niveau speelt in jouw familie. 
  • Dit inzicht helpt je om steeds terugkerende thema’s in jouw leven beter te begrijpen en er stappen in te zetten.

Wil jij dit ook?
Ik werk graag met opstellingen in mijn praktijk. Dat kan individueel of in een groep. Wil je kennismaken met opstellingen? Kijk dan eens op mijn website. Op 21 februari begeleid ik een workshop (familie)opstellingen. Je kunt je nog aanmelden als representant. Gebruik hiervoor het contactformulier onderaan de webpagina.

0 thoughts on “7 Stappen van familieopstellingen”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: