Meer samen of toenemende polarisering in 2021?

Samen is een mooi woord. In het jaar dat we achter ons hebben gelaten, werd het veel gebezigd. Met name om aan te geven dat we het met z’n allen moeten doen. In 2021 is dat nu net waar nog meer dan in 2020 een tekort aan kan worden ervaren door de stand van Saturnus vierkant Uranus.

Samen leven?
De wens het samen te doen als samenleving is er. Het daadwerkelijk samen doen is iets anders en doordat er zo verschillend gedacht wordt over dit samen leven, kan het juist steeds meer ervaren worden als ieder voor zich. Samen leven zal dit jaar vaak als lastig worden ervaren, doordat de verschillen tussen de mensen steeds groter voelen. 

Vasthouden aan wat bekend is
Deels komt dit voort uit de behoefte om vast te willen houden aan wat bekend is. Stug blijven doen wat je altijd deed. Of beter gezegd: weer gaan doen wat je altijd deed, omdat het zo hoort en vertrouwd is (Saturnus vierkant Uranus). Dat geeft zekerheid. Juist in deze onrustige tijd kan het verlangen daarnaar groot zijn. De behoefte om weer terug te keren naar ‘het normaal’ van voor maart 2020 zal sterk aanwezig blijven.  

De verkiezingen
De verschillen in onze samenleving uiten zich al geruime tijd. Ondanks dat er veel gesproken wordt over ‘samen’ is Nederland verdeelder dan ooit. Politiek gezien wordt dat duidelijk dit jaar. Naast het voornemen om de verkiezingen over meerdere dagen te verspreiden, is er meer keuze dan ooit. Dit jaar doen 89 partijen mee aan de landelijke verkiezingen, vanaf 15 maart 2021. Veel partijen hebben één idee dat wordt uitgewerkt en wat het uitgangspunt is. Veel politici willen hun invloed vergelden en van zich laten horen. Populisten vergroten problemen uit en bieden nauwelijks of geen oplossingen aan die werkbaar of realistisch zijn. Vanuit idealisme worden er vele stappen gezet naar een ‘betere’ samenleving.

Onduidelijkheid
Doordat er veel (vissen)energie duidt op eindeloos, oeverloos, onduidelijkheid zonder grenzen en zelfs chaos ben ik erg benieuwd wat de verkiezingen ons gaan brengen. Wordt het duidelijk wat de samenleving wil? Kunnen de volksvertegenwoordigers zich zo neerzetten als hun achterban van hen mag verwachten? Blijven ze maar praten en kunnen ze duidelijk maken waar ze voor staan (Mercurius in Vissen)?

Een nieuwe regering?
Vooral de periode na de verkiezingen kan een verrassend resultaat geven. Een nieuwe regering vormen is vaak een stuk lastiger en onoverzichtelijker dan gedacht. Een hele uitgesproken gedachte die bij mij telkens weer opduikt is: ‘Komt het wel tot het vormen van een nieuwe regering?’ 

Een vierkant
Met name door de meerdere malen terugkerende stand van Saturnus vierkant Uranus houd ik rekening met veel onrust dit jaar. Een vierkant is altijd een verbinding tussen twee planeten waar iets van of uit geleerd mag/moet worden. Hier worden we mee geconfronteerd waarna je de keuze hebt om je ertegen te verzetten of er het beste van te maken, en zoveel mogelijk mee te bewegen en op te pakken wat er te doen is. Dit vierkant speelt:
– rond 18 februari
– vanaf 23 mei
– heel juni
– vanaf ongeveer 15 december
– en op 24 december staan ze exact vierkant Saturnus in Waterman op 11 graden en Uranus op 11 graden in de Stier. 

Navelstaarderij
Wat ga je ervan merken in de samenleving? Er is minder begrip voor elkaar als iemand niet tot jouw netwerk, bekende, groep, kring, gemeenschap behoort. Niet verder kijken dan de eigen neus lang is. De neus optrekken voor alles wat buiten het gangbare en normale valt. De behoefte om zich te laten horen en niet zomaar willen meebewegen. Een meer uitgesproken mening laten horen.

Kortom, de kans op het uitsluiten van individuen is dit jaar groter dan in rustiger tijden. Terugkijkend naar de geschiedenis zorgt dit veelal voor toenemende ongelijkheid en polarisering in een samenleving.

Blijf dichtbij jezelf en kies eerlijk, puur en uit liefde voor jezelf
2021 wordt een jaar dat een verrassend effect kan hebben op onze samenleving in beweging, transformatie en verandering. In welke richting de ontwikkelingen verlopen, is altijd afhankelijk van de keuzes die je maakt. Blijf dichtbij jezelf en kies eerlijk, puur en uit liefde voor jezelf. Zodat je achter de keuzes kan blijven staan die je maakt. Met een open, nieuwsgierige en eerlijke blik de wereld in kijken met oog voor een ander. Op weg naar een betere samenleving.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de persoonlijke uitwerking van de planeten in 2021? Neem dan contact op: www.kailosinzichten.nl/contact.

0 thoughts on “Meer samen of toenemende polarisering in 2021?”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: