Verwarring of vooruitgang?

Vijf weken lang leer ik nu dagelijks mijn Chinese woordjes. In deze eerste fase ligt de nadruk op klankherkenning, toonpatronen en uitspraak. Betekenis en zinnetjes zijn nog niet zo belangrijk. Eerst moet ik de Chinese klanken kunnen onderscheiden en ze uitspreken in het juiste toonpatroon. Ook moet ik klanken kunnen koppelen aan het Pinyin-schrift. Ik prijs mezelf gelukkig dat de Chinese karakters nog even buiten beeld blijven, het is al ingewikkeld genoeg.

Patronen op de keukentafel
Mijn hoofd is nog steeds wanhopig op zoek naar herkenning en patronen. Ieder woord, elke klank staat nog op zichzelf, ik kan ze nog nergens aan vastknopen. Dat is lastig leren en dat kost me dan ook erg veel tijd. Bovendien is het moeilijk om patronen te ontdekken in digitale woordkaartjes die ‘wegfloepen’ zodra ik een woord min of meer ken. Daarom heb ik zelf papieren woordkaartjes gemaakt.

Kan ik een soort logica ontdekken?
Op de keukentafel spreid ik alle woordkaartjes per toonpatroon uit, op zoek naar overeenkomsten. Tot nu toe zette ik die kaartjes tamelijk willekeurig, maar wel op toonpatroon, bij elkaar in mijn kaartenbak. Maar nu dacht ik: laat ik eens kijken of ik binnen een toonpatroon ook andere overeenkomsten ontdek? Soms komt een-en-dezelfde lettergreep immers bij verschillende woorden voor – misschien kan ik daar een soort logica of een patroon in ontdekken?

Alfabet op klank
En ja, er zijn lettergrepen en lettercombinaties die vaker voorkomen, al weet ik nog niet precies waarom. Want wat me bij deze oefening het meest verrast, is dat ik in de war raak als ik de woorden op alfabetische volgorde wil leggen. Ik krijg heel erg de neiging om de woorden op de Chinese beginklank te ordenen en niet volgens het Nederlandse alfabet. Zo wil ik de ‘x’ (sj-klank) na de ‘s’ zetten en de ‘j’ (tj-klank) na de ‘t’, net zoals de ‘c’ (ts-klank). De ‘y’ (j-klank) hoort in mijn hoofd natuurlijk na de ‘i’ te komen terwijl de ‘i’ ook wel vaak als een ‘u’ klinkt en dan achter de ‘t’ moet staan…

Chaos
Het wordt een chaos. Daar sta ik dan, bij de keukentafel, met mijn behoefte aan patronen en logica. Ik ben niet eens meer in staat om het Nederlandse alfabet te volgen. Kennelijk heeft het leren van een vreemde taal een ontregelend effect op mijn brein. Niet zo gek natuurlijk, want mijn hoofd is hard bezig met het doorbreken van bestaande patronen en het maken van nieuwe verbindingen. Natuurlijk leidt dat tot verwarring. 

Uiteindelijk orden ik de Chinese woorden toch maar volgens het mij bekende Nederlandse alfabet. Dan kan ik ze in ieder geval snel terugvinden in mijn kaartenbak. 

NT2-cursisten: verwarring of vooruitgang?
Ik kan me goed voorstellen dat ook mijn NT2-cursisten in verwarring raken; de logica van hun eigen taal is immers zo anders dan de logica van het Nederlands. Zelfs een simpel ordeningsmechanisme als het alfabet lijkt opeens niet meer te kloppen. Misschien is het maar het beste om die verwarring als een vorm van vooruitgang te beschouwen; kennelijk verandert er iets in mijn hersenpan en worden klanken en lettercombinaties nu op een andere manier door elkaar gehusseld en weer met elkaar verbonden. Eerst chaos, daarna – misschien – een nieuwe structuur? 

Waarom leer ik Chinees?
In 2020 gaf ik lessen Nederlands aan inburgeraars, als NT2-docent in opleiding. NT2 staat voor Nederlands als tweede taal. Deze nieuwkomers in Nederland moeten binnen drie jaar hun inburgerings­examen doen. Ik heb mijn cursisten zien worstelen met onze taal. Vaak voelde ik me als docent met lege handen staan; ik wilde ze zo graag helpen – maar hoe? Daarom leer ik nu Mandarijn-Chinees. Ik wil ervaren wat mijn NT2-cursisten meemaken als ze een wildvreemde taal moeten leren. En ik hoop dat NT2-docenten en -cursisten iets hebben aan mijn ervaringen en tips. 

Wil je meer lezen over hoe ik Chinees leer en welke inzichten ik krijg als NT2-docent? Hier vind je mijn andere blogs.

0 thoughts on “Verwarring of vooruitgang?”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: