Midzomer, nieuwe maan en een eclips – Wat merken we ervan?

Vandaag, 21 juni, is het midzomer, maar ook de nieuwe maan en een zonsverduistering vallen allemaal op dezelfde dag. Om precies te zijn viel midzomer dit jaar op 20 juni om 23:45. Astrologisch het begin van de zomer. Terwijl de nieuwe maan en zonsverduistering op 21 juni om 08:43 uur Nederlandse tijd plaatsvonden. Een bijzondere dag dus. Wat ga je daarvan merken?

Zonsverduisteringen spreken al heel lang tot de verbeelding. Vroeger werden ze gezien als een slecht voorteken, er zou iets slechts gaan gebeuren. Ze verwonderen ons nog steeds en kleuren grote gebeurtenissen die in gang worden (of zijn) gezet vlak voor of na de zonsverduistering.

De uitwerking van een eclips
Verwondering en angst gaan hand in hand tijdens een verduistering. De angst is al zolang de mens er is. Zal het licht nog terugkeren en wat zal er voor verschrikkelijks gebeuren? Veel gestelde vragen rondom een verduistering. In vroegere tijden werd met name de angst voor de rampzalige uitwerking van de verduistering uitvergroot. Daar kan ik me niet echt in vinden, maar dat een verduistering een aangever is van ingrijpende en grote gebeurtenissen, dat klopt wel. Hier zijn talloze voorbeelden van terug te vinden in onze geschiedenis, waarbij er een eclips was voor, na of tijdens een ingrijpende grote gebeurtenis. Ze vormen een leidraad door de geschiedenis heen, een vingerwijzing dat er iets aan de hand is of gaat zijn. Hierbij is vaak het leven van velen gemoeid. Een ander kenmerk is dat de effecten vaak over een langere periode een aantal maanden, half jaar of soms langer merkbaar zijn.

Wat hoort er bij een eclips?
Het gaat nu, in 2020 niet om een grote totale eclips ( verduistering van zon of maan). De kans dat wij deze zien is ook een stuk minder groot. Omdat de afname van het licht minimaal is, vraag ik me af of we sowieso iets van de eclips kunnen zien. Het is een geweldig schouwspel, een totale eclips, zoals ik heb meegemaakt op 11 augustus 1999. Deze laatste totale eclips van de 20e eeuw was precies boven Nederland zichtbaar. Alles wat bij een eclips hoort, was er op dat moment. Het donkerder worden op aarde, zodat de vogels ophielden met fluiten. Afname van het licht en iedereen die vol ontzag omhoog keek. Een diamantvorm was zichtbaar, net als de lichtkrans om de zon op het moment dat het licht terugkeerde, ook wel corona genoemd.

Sla de geschiedenis erop na
In Bijbelse tijden werd er standaard van grote rampspoed uitgegaan na een eclips. Een hele befaamde en besproken eclips is die op 3 april in het jaar 33 na Christus. Dit is vermoedelijk de dag dat Jezus werd gekruisigd. Ook in 570, vlak voor een zonsverduistering vond er een belangrijke en op de lange termijn ingrijpende gebeurtenis plaats. Namelijk de geboorte van de profeet Mohammed in Mekka. En een aantal epidemieën heeft plaats gevonden rondom een zonsverduistering. Op 9 mei 1929 was er een zonsverduistering en in datzelfde jaar, oktober 1929, was de beurscrash op Wallstreet. 

Zonsverduisteringen en angst
Zonsverduisteringen zullen er altijd zijn. De uitwerking hiervan is echter nog altijd voor een groot gedeelte afhankelijk van de keuzes die we op een bepaald moment maken. De manier van omgaan met bepaalde, noodzakelijk geachte beslissingen kan een wereld van verschil betekenen. Angst rondom een zonsverduistering is onnodig. Wel heeft het zin om, als er een verduistering aankomt, je te verdiepen in wat er speelt; in jou, je omgeving, de maatschappij, het land waar je woont, de aarde waar we op leven. Deze keer spelen midzomer en de nieuwe maan een rol die zeker mee mag worden gewogen.

Het effect op onze achterkleinkinderen
Bijzonder dat juist nu onze regering bezig is om beslissingen te maken, die grote, en naar alle waarschijnlijkheid doorslaggevende, gevolgen hebben. De keuzes die gemaakt worden hebben effect op ons. Angst is hierin een slechte raadgever en geeft geen brede mogelijkheid of keuze weer. Het effect kan voor iedereen merkbaar zijn, zelfs voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Goed om dus voorzichtig te werk te gaan en zo tot een breed gedragen, goed onderbouwd en democratisch besluit te komen. In deze tijd van corona, verschuift en verandert er veel.

Doe ik wat nodig is?
Ondertussen blijf ik me afvragen wat mijn eigen kind, kleinkinderen, neefje en nichtjes over het jaar 2020 gaan zeggen, over 20 of 30 jaar. Zullen er vragen gesteld gaan worden, als: wat heb jij in 2020 gedaan? Wat gebeurde er eigenlijk in Nederland in dat jaar? Vragen die veelal opduiken na afloop van een ingrijpende gebeurtenis. Zo kijk ik naar wat komt en ook kijk ik geregeld terug. Dan vraag ik me af: wat zou mijn vader zeggen? Kan ik aan hem uitleggen wat er nu gebeurt? Dat er nu zo gehandeld en besloten wordt als er gebeurt. Daarom zet ik overwogen, nadenkende stappen en kijk mezelf geregeld in de spiegel aan. 

Mezelf afvragend
Kan ik morgen recht in mijn eigen ogen kijken? Kijken zonder me te schamen voor wat ik zie? De stappen die ik zet en wat ik doe. Mijn antwoord is keer op keer volmondig ja. Ik kan mezelf aankijken en draai mijn hoofd niet weg. Ik handel en verstop me niet. Mooi, lelijk, moeilijk of niet. Open en eerlijk. Ik kan mezelf recht in mijn ogen kijken.

Neem jij de stappen die voor jouw goed voelen, zodat je blijft doen wat jouw inziens nodig is? Ik ben erg benieuwd naar jouw ervaringen. Laat het me weten.

0 thoughts on “Midzomer, nieuwe maan en een eclips – Wat merken we ervan?”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: