Het extra voordeel van kunnen zwemmen

Astrologie is wat ik graag beoefen als vak. Vroeger was hier wiskunde voor nodig. Tegenwoordig kunnen we het met een computer af. Wiskunde, daar kon ik niet zoveel mee vroeger op de mavo. Ik heb ook leren zwemmen. Dat dit me echter zo’n groot voordeel op kan leveren, had ik me nog niet eerder gerealiseerd.

Het handmatig leren berekenen van een horoscoop
Tegenwoordig kan ik als astroloog mijn computer aanzetten, gegevens invoeren. En op basis hiervan rekent de computer de planeetstanden voor mij uit met een speciaal programma voor astrologie. Tijdens mijn opleiding heb ik het ook handmatig geleerd. Hierbij merkte ik op dat het veel meer tijd in beslag nam en dat met name de tabelboeken een welkome aanvulling vormden op het berekenen en uitmeten. Wiskunde of astronomie heb ik niet specifiek nodig gehad om een horoscoop te kunnen uitrekenen. 

In vroegere tijden
Een heel ander beeld dan in vroegere tijden. Een koning of heerser zette een astroloog in om een gunstig moment te berekenen voor het aangaan van een huwelijk, om een oorlog te gaan voeren of een andere belangrijke beslissing te nemen. Een astroloog had geen computer, tabellenboek en andere moderne snufjes voor handen. Naast meetinstrumenten die op een gegeven moment waren ingeburgerd, was astronomie en een zekere wiskundige kennis onontbeerlijk om het vak van astroloog te beheersen. Zonder dit was het uitoefenen van astrologie praktisch onmogelijk.

Mijn beroepskeuze
Hoe anders zou mijn beroepskeuze in die tijd zijn geweest; astroloog worden zat er dan sowieso niet in aangezien ik op de mavo wiskunde heb laten vallen in de derde klas. Of ik nou echt slecht was in wiskunde weet ik eigenlijk nog steeds niet. Wel stelde ik constant vragen waarbij ik vermoedelijk mijn leraar en zeker weten mijn broer tot wanhoop heb gedreven. ‘Waarom bereken je dat zo? Waarom is dat zo?’ Met name de aannames die je geacht wordt te doen bij wiskunde, dat iets is zoals het is, daar zat de meeste moeite. 

Het aannemelijke van wiskunde
Het loslaten en aannemen vond ik niet logisch. In mijn hoofd klopte dat niet. Hoe vaak mijn broer niet heeft uitgeroepen: “Gewoon omdat het zo is afgesproken! Het is gewoon zo!” Maar juist deze redenering zorgde bij mij voor vragen. En zo draaide ik dus cirkeltjes af, in mijn hoofd; van huiswerk naar leraar en van leraar naar huis om mijn broer om hulp te vragen. Waarbij ik uiteindelijk het besluit nam om wiskunde te laten vallen.

Heks?
Ik ben een vrouw, kan lezen en schrijven en heb dus ook nog een bijzondere beroepskeuze gemaakt. Met mijn beroep als astroloog zou dat al tot praktisch onoverkomelijke bezwaren leiden, zo’n 100 jaar geleden. Laat staan 500 jaar geleden. Adviesgeven over te nemen beslissingen en het meer psychologische en persoonlijke karakter van de huidige astrologie zorgt ook voor een flinke drempel. Daarnaast kan ik mensen hypnotiseren als hypnotherapeut en ze zo een zet in de goede richting geven. Ik combineer het met mijn kruiden- en plantenkennis en het etiket heks is er zo opgeplakt.

Ik kan zwemmen
Daarnaast kan ik ook nog eens zwemmen. Zwemmen doe ik graag zolang de buitentemperatuur niet te koud is en met name in natuurlijk water vind ik het echt prettig. Waarbij de zee dan mijn grootste voorkeur heeft. Voordat zwemmen was ingeburgerd, bestond zwemmen uit poedelen en niet te ver het water ingaan. Zeker niet verder dan je kan staan. Mensen waren vaak bang voor water en wat er verder in het water rondzwom of bewoog. Ook het feit dat onze luchtbehoefte nu eenmaal minder makkelijk verenigbaar is met water heeft veel hiertoe bijgedragen. Straffen of iets willen uitsluiten of bewijzen werd met water vaak een piece of cake. Water kan je nu eenmaal niet zonder gevolgen inademen. Wilde je van iemand af, dan werd verdrinking als probaat middel beschouwd.

Zwemmen was mijn redding
Als er een idee of verdenking was van heks zijn, werd de waterproef gedaan. Hierbij werd de verdachte in een waterplas gegooid. Dan was het wachten geblazen. Wat zou er dan gebeurd zijn als ik na een rondje door de plas te hebben gezwommen weer boven zou komen en uit de plas zou klimmen? Het hebben leren zwemmen zou dan in ieder geval mijn redding hebben betekend. Zo zie je maar, heb ik toch niet voor niets kleumend en bibberend aan de kant van het openluchtzwembad gestaan om te leren zwemmen. Waarbij je bij het niet goed uitvoeren van de bewegingen een haak om je middel kreeg.

Een extra groot voordeel
Met dat wiskunde ben ik nooit helemaal bevriend geworden. Tot nu toe kan ik het niveau van de brugklas, waar mijn zoon in zit, prima volgen. Voor mij is dat voldoende. Dat er echter zo’n extra groot voordeel aan het leren zwemmen zat, had ik nooit eerder bedacht. Zo kom ik wel vaker op een bijzondere gedachte waar dan weer een bijzonder verhaal uit voorkomt. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt.

0 thoughts on “Het extra voordeel van kunnen zwemmen”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: