De regelinvloed van Saturnus is momenteel merkbaar

Wist je dat Saturnus de regelneef van de planetenfamilie is? De planeet die je op de vingers tikt als je iets niet op orde hebt. Zwaaiend met een vingertje zoals een strenge leraar voor de klas. Streng sprekend over het onverantwoordelijke gedrag en wijzend op de voorgeschreven regels, wetten en maatregelen. En de invloed van Saturnus is momenteer zeer merkbaar.

Saturnus gaat over verantwoordelijkheid, grenzen en wetten. Wat ermee gedaan kan worden, en wat niet. Juist nu werkt Saturnus als een versterkende factor aangaande regels en maatregelen. Uiteindelijk kan dit extreem doorwerken. Waarbij de goede en kwalitatieve sterke kanten van ons uit het oog worden verloren. Terwijl dat nu juist Saturnale kwaliteiten zijn die verder kunnen worden ontwikkeld.

Grenzen aan alles
Er zitten grenzen aan alles: landen, de aarde, de oceaan, aan geduld en aan mensen. Vaak geven ouders grenzen mee. Een soort van signaal van tot hier en niet verder. Waarbij je als kind tot een bepaalde hoogte de vrijheid hebt om zelf te bepalen en je daarna te conformeren aan de rest van het gezin en de geldende regels, grenzen.

Grenzeloosheid
Maar zonder begrenzing van ouders wordt een kind ook groot. Soms gebeurt het dat er in het leven van de ouder zelf zoveel speelt waar ze hun handen vol aan hebben, dan grenzen aangeven er nog al eens bij inschiet. Dan wordt dit dus niet meegegeven aan het kind. Grenzeloosheid klinkt misschien mooi, maar praktisch is het niet. Iemand raakt over het algemeen juist eerder de weg kwijt zonder grenzen. Zoekend naar wat ‘normaal’, want kaders, grenzen, wetten en regels ontbreken immers. Dan is het vaak juist heel moeilijk om vast te stellen of het gangbaar en acceptabel is. Ook is het heel lastig om dit zelf neer te zetten en het in een gewenste vorm te gieten. Omdat de vorm niet zichtbaar of duidelijk is.

Grondige opruiming
In mijn ogen heeft iedereen lessen te leren tijdens zijn leven hier op aarde. De planeet Saturnus is hier heel goed in. Dat gebeurt alleen lang niet altijd op een prettige en zachtzinnige manier. Duidelijk is Saturnus altijd wel. Als deze zich met iemands leven bemoeit, schept dat duidelijkheid in wat er wel en niet kan, wat wel en niet werkt, welke structuur nog niet klopt, waar nog extra aandacht aan moet worden besteed. Zo houdt Saturnus een soort grondige opruiming die vaak tegen wil en dank plaatsvindt. Leuk hoeft dat dus niet te zijn en gezellig is het al helemaal niet. Dan verwijs ik je liever door naar Venus. Die is daar veel meer van.

De drie R’en
Structuur, rust en duidelijkheid is waar Saturnus prijs opstelt en naar smacht. Waarbij ik direct aan de drie R’en moet denken: rust, reinheid en regelmaat. Hier gedijen vooral kleine kinderen goed bij over het algemeen. Zo leren ze waar ze aan toe zijn. Dat er altijd iemand is en dan kan er vertrouwen ontstaan. Dat veelal uitmondt in zelfvertrouwen, zodat er op een verantwoordelijke en prettige manier kan worden geleefd. De ideale situatieschets.

De regeldrift slaat door
Saturnus kan zijn gang gaan en neemt momenteel steeds meer ruimte in. Langzamerhand slaat de regeldrift door. Tot in het extreme. Saturnus is nodig om iets goed te regelen en op orde te krijgen. Niet om het hele leven te regeren. Totale controle is altijd een illusie en juist een teken van onbegrip en angst. Het niet weten. Dan staat Saturnus juist niet in zijn kracht, eerder het tegenovergestelde.

De kwaliteit van Saturnus
Juist de kwaliteiten van Saturnus – helderheid, duidelijkheid en verantwoordelijkheid worden momenteel beperkt. Het is niet bedoeld om iemand de mond te snoeren, lam te leggen of te beknotten. Net als grenzen er zijn om duidelijkheid te scheppen, niet om steeds meer onduidelijkheden te scheppen.

Goodbye Saturnus
Vanaf 18 december 2020 verlaat Saturnus de Steenbok. Een leerzame periode wordt dan afgesloten. Saturnus komt de komende 29 á 30 jaar niet meer terug in de Steenbok. Dat we het beste van de afgelopen twee jaar mogen meenemen en hebben geleerd wat er te leren was van deze periode.

Astrologisch consult
Ben je benieuwd wat Saturnus voor jou gaat doen of betekenen na 18 december 2020? Ik kijk graag met je mee tijdens een astrologisch consult. Neem contact op: www.kailosinzichten.nl/contact.

2 thoughts on “De regelinvloed van Saturnus is momenteel merkbaar”
  1. Lieve Natasia, indd teveel regeldrift kan nooit goed zijn.. laten we erop vertrouwen dat na 18 december alles weer wat losser moge worden. Ik ga ervoor!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: